Misyon - Vizyon

Misyonumuz

İletişim sektöründeki evrensel etik ilkelere göre hareket eden, milli ve manevi değerlerine bağlı; kamu yararını gözeten, eleştiren, sorgulayan, gelişime açık modern bireyler yetiştirmek temel misyonumuzdur. 


Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak geleceğin iletişimcilerini yetiştirmede kuramsal ve uygulamalı birimler aracılığıyla iletişim alanında en saygın akademik kurumlar arasında yer almak temel vizyonumuzdur.

Hedeflerimiz

1. Fakültemizde belirlenen programların açılması
2. Fakülte eğitim-öğretim programlarının tercih edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi
3. Ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliğinin geliştirilmesi
4. Ulusal ve Uluslararası düzeyde (kongre, festival, çalıştay vb.) bilimsel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi
5. Öğrenci odaklı etkinliklerin düzenlenmesi